Zgranie to podstawa

Obecnie liczy się efektywność i skuteczność podejmowanych działań oraz wysoka jakość efektu końcowego. To cechy najbardziej cenione wśród przedsiębiorców i zleceniodawców. Dobrze zrealizowane projekty, których nie trzeba poprawiać ani dostosowywać do wymagań rynkowych krótko po odebraniu od wykonawcy.

Sztuka polega na współpracy

Już tradycyjne metody zarządzania stawiają na współpracę między poszczególnymi działami, ignorują jednak potrzebę elastycznego dostosowywania się do zmian, jakie obecnie zachodzą na rynku. Konkurencyjne firmy wprowadzają nowe produkty i rozwiązania technologiczne, w czasie, kiedy dla ich rywali przygotowywane są dopiero wstępne projekty. Tylko specjaliści, którzy na bieżąco aktualizują informacje odnośnie postępów w realizacji zlecenia są w stanie na czas wprowadzić konkretne zmiany i stworzyć lepszy wariant dla obecnego modelu.

Aby taka sytuacja miała miejsce, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska do rozwoju i polepszania umiejętności pracowników. Skutkuje to ciągłą motywacją do pracy i pełnym zaangażowaniem w wykonywane obowiązki. Jest to jeden z efektów, do którego dąży każdy kierownik – stworzyć grupę, w której członkowie będą się wzajemnie motywowali i pracowali, wykorzystując maksimum swoim możliwości.

Nowy sposób organizowania zespołów

Pozwala na to szkolenie agile – zarządzanie projektami, które to wprowadza innowacyjną ideę współpracy i realizowania zleceń. Metodyka, opierające się o Manifest z 2001 pierwszego roku powstały na skutek spotkania czołowych przedstawicieli świata IT, obecnie podbija wszystkie branże, zwłaszcza szkoleniową i coachingową.

Powstają kursy i organizowane są egzaminy certyfikacyjne poświadczające umiejętności konieczne do sprawowania opieki nad zespołem i uczestniczenia w projekcie korzystającym z tej metody. Kierownicy coraz chętniej wysyłają swoich pracowników na szkolenia agile, szkolenie product owner mając nadzieję, że usprawni to pracę i przyniesie spodziewaną poprawę jakości oferowanych usług.

Jednak sama wiedza to nie wszystko. Konieczna jest praktyka, ponieważ system ten jest bardzo trudny do opanowania i łatwo może wymknąć się spod kontroli.

Add a Comment