Zarządzaj mądrze

Zarządzanie projektami to nie lada wyzwanie. Jednak przy dzisiejszym projektowym cyklu pracy wielkich firm i korporacji wiedza z tego zakresu staje się być na wagę złota. Istnieje wiele podejść, metodyk i technik dotyczących zarządzania realizacją projektów.

Wszystkie z nich mają swoje wady i zalety, swoich zwolenników i przeciwników. Jednak zachowując pewien obiektywizm, dokonując ich przeglądu możemy odpowiedzieć na pytania jakie istnieją sposoby na mądre zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami można potraktować metodycznie jako dziedzinę nauki. Mądre zarządzanie projektami, niezależnie od wybranej metody realizacji tego zadania, po pierwsze powinno zakładać określenie celu realizacji danego zadania.

Taki cel – w przypadku podmiotów biznesowych zazwyczaj ma on wymiar komercyjny – warto uświadomić także pracownikom, szczególnie tym będącym członkami danego zespołu projektowego. Świadomość znaczenia realizowanego zadania pomoże w identyfikowaniu się z nim i wzmocni determinację w dążeniu do jego szczęśliwego zakończenia.

Mądre zarządzanie projektami opiera się także na usunięciu lub też zniwelowaniu wystąpienia dezorientacji i chaosu, które nie sprzyjają efektywności na żadnym etapie realizacji zadania. Z pomocą mogą tu przyjść oczywiście odpowiednia organizacja i planowanie przebiegu projektu, ale także odpowiednia komunikacja między członkami zespołu projektowego.

Mądre zarządzanie projektami to także doskonalenie wiedzy w tym zakresie. Dlatego warto przeprowadzać szkolenia w tym zakresie, a przykład takie pod hasłami „zarządzanie projektami szkolenie Warszawa” czy też „szkolenie zarządzanie ludźmi”.

Tego typu agile szkolenia oprócz czysto teoretycznego wymiaru naukowego, pozwalającego na zdobycie niezbędnych podstaw i wiedzy, pozwalają na zapoznanie się z faktycznymi przykładami zastosowania dostępnych technik i przetrenowania ich przy zastosowaniu odpowiednio dobranych technik treningowych i ćwiczeń. Inwestycja w rozwój i aktualizowanie wiedzy to zawsze mądra decyzja.