Szkolenia z zakresu zarządzania projektami

W większości przypadków szkolenia z zakresu kompleksowego zarządzania projektami obejmują przede wszystkim charakterystykę najskuteczniejszych metod jakie stosowane są w zarządzaniu projektami – jednym z takich szkoleń jest agile pm foundation.

Szkolenia przedstawiają również zbiór najlepszych zdaniem specjalistów praktyk, narzędzi oraz najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań, jakimi posługiwać się powinny osoby pracujące przy organizacji i realizacji danego projektu. W trakcie kursów z zarządzania projektami uczestnicy zapoznani zostają również z standardami zarządzania projektami, które cieszą uznaniem i popularnością w niemal wszystkich międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Są to przede wszystkim MI, Prince2 (tu polecamy szkolenia project management), CCPM, Agile oraz nowoczesne rozwiązania hybrydowe. Każdy program szkolenia składa się przynajmniej z kliku, a nawet kilkunastu różnych modułów tematycznych. Wszystko po to, aby zakresem kursu objąć możliwie jak najszerszy i najobszerniejszy zakres tematyczny.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami przede wszystkim kierowane są do:

  • kierowników/liderów zespołów projektowych
  • kadry menadżerskiejdyrektorów PMO
  • pracowników działających w ramach danego projektu wszystkich tych osób, które z różnych powodów zainteresowane są rozwojem kompetencji specjalistycznych, które mieszczą się w obszarze wiedzy związanej z zarządzaniem projektami

Niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz zada przy realizacji projektu, udział w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych korzyści. Przede wszystkim uczestnik szkolenia bez najmniejszych problemów będzie w stanie samodzielnie zarządzać projektem, niezależnie od tego jak bardzo skomplikowany i trudny będzie on w realizacji.

Kierownicy po zakończeniu szkolenia będą w stanie efektywnie zarządzać zadaniami w projektach, rozdzielać zadania tak, aby każdy z członków zespołu mógł wykonywać to, w czym czyje się najlepiej i najswobodniej. Szkolenie pozwoli także na zapoznanie się z bardzo zaawansowanymi metodami, które pozwolą na efektywniejszą realizację projektów.