Szkolenia online

Wiele korzyści bez wychodzenia z domu

W dobie Internetu każda większa firma, która pracuje nad organizacją szkolenia dla swoich zatrudnionych, rozważa zrealizowaniem go w formie zdalnej. Webinary mają ogromną ilość zalet.

Platformy, z których korzystają najlepsze firmy szkoleniowe, w przeważającej liczbie przypadków umożliwiają podpięcie kilku kont pod jeden webinar. To oznacza, że pracownik z wybranego przez siebie miejsca na świecie ma szansę wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie optymalnego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa również reguły odbywania szkoleń.

Korzyści wynikające ze szkolenia online to choćby moduły. Realizowanie szkolenia w trybie stacjonarnym w przeważającej liczbie przypadków tej opcji nie przewidują, a to ze względu na koszty.

W przypadku kilku modułów podczas szkolenia online rozwija się różne kompetencje znacznie lepiej, a ponadto uczestnik nie jest przemęczony i więcej informacji zakoduje. Ze strony kursantów pojawiają się po zakończeniu webinaru pytania.

Skuteczną opcją jest to, że na wstępie kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań. Osoba przeprowadzająca szkolenie ma szansę kilka zagadnień zebrać w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień. Szkolenia realizowane na odległość w niektórych okolicznościach są dużo bardziej skuteczne niż szkolenia stacjonarne.

Jak choćby w takich sytuacjach, gdy kursanci uczą się obsługi dowolnego oprogramowania (bez znaczenia czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne zdalnie).

Potrzebne opcje testuje się na bieżąco na własnych komputerach, niezbędne narzędzia można dodać do “ulubionych” w przeglądarce, a notatki zrobić w formie screenów i podkreślić sobie w programie graficznym niezbędne funkcje. To nie jest możliwe na szkoleniu realizowanym poza siedzibą przedsiębiorstwa.

W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, niejednokrotnie nie ma możliwości doszkolenia się inaczej niż zdalnie. Praca zdalna zasady ma jasno wytyczone przez procedury. To dzieje się w sytuacji, gdy przełożony znajduje się poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów czasowych i finansowych jest nierealny.

Add a Comment