Szansa na zdobycie punktu

Zarządzanie jest dziedziną wiedzy konieczną do właściwego prowadzenia przedsiębiorstwa – albo w znacznie mniejszej skali – organizowania pracy zespoły pracowniczego. Członkowie grup powinni znać konkretne zadania, jakie są przed nimi stawiane oraz określone wymagania, jakie muszą one spełniać, aby zlecenie okazało się sukcesem. Dopiero wysiłek wszystkich członków zespołu połączony z wymaganiami klienta i odpowiednimi szkoleniami (takimi jak agile project management szkolenie) zapewni szansę na prawidłowe zrealizowanie projektu.

Istota działania Scrum

W dziedzinie zarządzania powstało wiele teorii opisujących konkretne sytuacje oraz szereg wytycznych, jak osiągnąć dany efekt. Przy założeniu że wypełnione zostaną wszystkie warunki, zespół projektantów powinien zawsze sprawnie wypełnić swoje zadanie. Obecne czasy pokazują jednak, że w tempie szybko zmieniającego się rynku, długofalowe przedsięwzięcia ze sztywnymi ramami działania nie zdają egzaminu.

W trakcie realizowania kilkumiesięcznego zlecenia okazuje się, że wstępne wymagania i potrzeby klienta zmieniły się i produkt, który powinien być w fazie końcowej, znajduje się w martwym punkcie i niemal wszystkie prace należy rozpocząć od nowa.

Jest to szczególnie widoczne w branży IT, ale coraz częściej sprawdza się także na płaszczyźnie innych dziedzin. Skutecznym rozwiązaniem okazała się metodyka Scrum, która zakłada krótkoterminowe działania zamykające się maksymalnie w trzydziestu dniach, po których następuje całkowita „uaktualnienie” danych związanych zarówno z oczekiwaniami klienta, jak i wymogami formalnymi. Warto dlatego zainwestować w odpowiednie szkolenie scrum bądź szkolenie agile.

Zawsze na bieżąco

Jednak nie to stanowi sedno Scrum. Jest nimi stale rewidowany plan działania w zależności o tego, jakie rezultaty udaje się osiągnąć danego dnia przy ustalonym wcześniej dobowym planie. Od momentu przyjęcia zlecenia do chwili jego ukończenia organizowane są spotkania, których celem jest sprawne informowanie o zmianach i statusie projektów indywidualnych, będących elementem większej całości.

Zespół deweloperów pracuje jednocześnie nad wszystkimi obszarami, nie jest zaś związany tradycyjnymi etapami, z których znane są tradycyjne metody zarządzania projektami.