Praca zdalna – nowa rzeczywistość

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, pojawiły się nowe formy pracy, w tym praca zdalna. Dotychczas rzadko wybierana przez pracodawców. Wszystko ma swoje plusy i minusy, są też podstawowe zasady, z którymi warto się zapoznać, żeby nie zostać zaskoczonym przepisami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może być zalecone w formie ustnej i nie ma potrzeby podpisywania żadnych aneksów do umowy. Jednak po obydwu stronach leży zapewnienie sobie klarowności w realizowaniu zadań i warto sobie zadać nieco trudu, wysyłając choćby maila z potwierdzeniem zmiany formy wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Nie każdy ma odpowiednie warunki domowe czy rodzinne, by w prywatnym lokalu wykonywać swoje obowiązki – co wówczas? To na zlecającym pracę zdalną spoczywa obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, nie koniecznie musi być to mieszkanie pracownika.

O tym, jak to powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas nich przełożeni uczą się korzystania z tej metody. Poznają też różnorodne narzędzia do użycia w swojej branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony przełożonego.

Osoba zlecająca pracę zdalną powinna zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet gdy wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Jeśli z jakiegoś względu nie jest to możliwe przypomnieć należy swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w sieci.

Add a Comment