Gotowi na zmiany

Choć zarządzanie jest stosunkowo młodą dziedziną, w swoich dziejach przechodziła już nie jedną rewolucję. Żadna jednak nie była tak drastyczna i nagła. Światowe rynki przejmowane są przez przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesną technologię do codziennego życia mieszkańców całego globu. Wystarczy spojrzeń na doniesienia ostatnich kilku lat, żeby zobaczyć, że tradycje dziedziny wypierane są przez zautomatyzowane rozwiązania przemysłowe.

Restrukturyzacja procesów firmowych

Choć w gruncie rzeczy pozostają takie same, przedsiębiorstwa różnią się między sobą sposobem organizowania zadań swoich pracowników. Wiele z nich wciąż pozostaje pod wpływem dawnych metod, co powoduje ich stagnację, a w konsekwencji pozostawania w tyle wobec pędzącej konkurencji.

Jest to szczególne widoczne w przypadku zarządzania. Nowe, prężni rozwijające się firmy, które złożone są z młodych zespołów deweloperskich znacznie łatwiej dostosowują się do dynamiki współczesnego rynku. Dzieje się tak dzięki elastycznemu sposobowi myślenia osób zarządzających firmą oraz dzięki odpowiednim szkoleniom, takim jak szkolenie scrum czy agile project management szkolenie.

W przedsiębiorstwach, gdzie stosuje się zwinne metodyki zarządzania projektami, nie istnieje sztywny łańcuch komend i poleceń. Zespołowi pracowniczemu przekazane zostaje zlecenie wraz z wymaganiami stawianymi przez klienta, ale sposób, w jaki opracują rozwiązanie pozostawiony jest grupie. Nikt nie wstawia przez nimi konkretnych wymagań związanych z ukończeniem określonego etapu, pozostawiając im wolną rękę do działania. Więcej o tej metodzie zarządzania dowiemy się podczas agile szkolenia

W tym chaosie jest metoda

Dawniej opracowywanie produktu zajmowało kilkanaście miesięcy, włączając w to etap badań, opracowywania idei, prób i wdrażania produktu. Obecnie okres ten uległ drastycznemu skróceniu i zajmuje kilka tygodni. W tym czasie konieczne jest przeprowadzenie tych samych działań, jak w modelu tradycyjnym, jednak zamiast postępowania etapami, pracownicy muszą robić wszystko naraz.

Przy takim stanie rzeczy powstaje wiele możliwości do zapoczątkowania nieporozumień, konfliktów, źle przekazanych specyfikacji, czy też ogólnej dezinformacji między członkami zespołu. Zwinne metodyki niwelują formalności i skupiają się przede wszystkim na pracy, która jest w toku, stale monitorując postępy i rezultaty konkretnych kroków podejmowanych przez poszczególnych specjalistów.

Add a Comment