Dostosowanie do reguł gry

Zarządzanie dzieli się na gałąź tradycyjną, w której stosowane są stare, wypracowane metody, które gwarantują skuteczne realizowanie celu. Tak przynajmniej było do pewnego czasu, kiedy to błyskawiczny postęp technologiczny nie wkradł się również do dziedzin innych niż informatyka.

Iść z duchem czasu

Obok dawnych rozwiązań, w zarządzaniu powstają nowe, lepiej sprawdzające się na dzisiejszym rynku. Obecnie gospodarka przeraża się tempu, jakiego do tej pory nie uświadczono. Rewolucja przemysłowa przy tym, choć znacznie mniej szokująca, zdaje się powolnym ślimakiem, powoli zmierzającym do uświadomienia narodów.

Przodują w niej młodzi, elastyczni kierownicy i zespół pracowników, którzy są w stanie porzucić – albo przeobrazić – metody wypracowane przez poprzednie pokolenie. Ma to zagwarantować lepszą efektywność i łatwiejszą adaptację do współczesnych wymagań rynkowych. Co z kolei jest gwarancją sprawnego funkcjonowania wśród agresywnej konkurencji.

Rewolucyjne rozwiązanie

Do tej pory projekty realizowane był na zasadzie pracowania plany poszczególnych etapów, określenia terminów ich realizacji oraz weryfikowania postępów dopiero w końcowej fazie, kiedy to za późno było na wprowadzanie poważniejszych zmian bez ryzyka zaprzepaszczenia całego efektu.

Obecnie wdraża się system Agile, czyli zwinnych metodyk zarządzania projektami. Oznacza to, że zamiast sztywnych ram i określonych rezultatów, przedstawia się pewien model do zrealizowania. Tego sposoby zarządzania możemy nauczyć się m.in. podczas agile szkolenia oraz szkolenia scrum.

W krótkich odstępach czasu prezentowane są i weryfikowane ogólne założenia projektu oraz postęp, w jakim znajduje się zlecenie. Z kolei na bieżąco kontrolowana jest zgodność z wymaganiami klienta. Codzienne spotkania ułatwiają także lepszą komunikację i szybsze wprowadzenie zmian.

Zapobiega to marnowaniu potencjałów pracowników, którzy sami znajdują satysfakcjonujące ich rozwiązania. Dzięki temu ich motywacja do pracy znacznie wzrasta, ponieważ mają oni poczucie, że posiadają realny wpływ na efekt końcowy.

Szkolenie agile foundation poddawane jest obecnie dyskusji i wdrażane jest w coraz większej ilości nowoczesnych przedsiębiorstw.

Add a Comment