Co jest potrzebne żeby sprawnie pracować w domu?

Szybkie przejście w opcję pracy zdalnej wydaje się dość problematyczne, ale przeprowadzenie tego procesu krok po kroku podążając za planem, wielu pracodawcom umożliwi realizację zadań. Nie każdy zatrudniony potrzebuje spędzić czas w biurze, dla innych jest to jedyny sposób na pogodzenie obowiązków domowych z zawodowymi. O tym, jak wygląda zarządzanie webinary szkolą już od kilku lat, wystarczy zapisać się na wybrany kurs.

Oto parę wskazówek dotyczących błyskawicznego przejścia w tryb pracy zdalnej:

  1. Decyzja. Który z zatrudnionych może realizować swoje zadania zdalnie? W celu ograniczenia zamieszania w firmie najpierw należy podjąć decyzję, czy wszyscy zatrudnieni będą korzystali z takiego sposobu pracy. Organizacja przedsięwzięcia ułatwi proces.
  2. Wybór oprogramowania. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, zaleca się wykupienie wspomagających programów do pracy zdalnej. Pewne profile zawodowe posiadają dedykowane dla siebie platformy, inne muszą szukać optymalnych dla siebie narzędzi.
  3. Zamiana trybu pracy z offline na online. Jeśli w przedsiębiorstwie wykonuje się typową pracę związaną z dokumentami, powinna ona zostać w całości przeniesiona do sieci. Wszystkie ważne dokumenty trzeba zeskanować i przenieść na dyski wspólne, do których zatrudnieni będą mieli dostęp z wybranego przez siebie miejsca. Możliwe rozwiązania to choćby Dropbox czy GoogleDrive. Wszystkie spotkania zespołów zamiast w sali konferencyjnej powinny odbywać się na zasadach wideokonferencji. Niezbędny jest wybór platformy do prowadzenia rozmów online. Opcji jest wiele – płatnych i darmowych. Spora część firm choćby raz realizowała szkolenia online, a to oznacza korzystanie z programu do wideokonferencji.